Etimologías SAL-ESP

 etimologia
abenaDel español
abrilDel español
afrikanaDel español
agarroiDel español
agotoDel español
agwakateDel español
alãbrãkwaDel español
alãbraokwaDel español
alasayaDel español
albakaDel español
albejaDel español
alfereDel español
almasẽDel español
alosaDel español
aluminiujẽDel español
amaliDel español
año (sal)Del español
año ĩxioDel español
arepa (sal)Del español
arinajwãDel español
armaraDel español
arrukubeDel español
aseteDel español
asukalajwãDel español
ãtijoDel español
atuDel español
axi jirruDel español
bãdelaDel español
bademoDel español
bãkoideDel español
balakweDel español
balẽxẽDel español
balojuDel español
balsa (sal)Del español
bañãdatoDel español
baporoDel español
barbakoa'geDel español
barreniojoDel español
barretonikweDel español
basomo amaDel español
basõxẽDel español
batedeDel español
batõjaDel español
bẽdejoDel español
bẽdeojoDel español
beĩtido'oDel español
beĩtinuebeDel español
belajaDel español
belajãDel español
beserruDel español
bẽtanaxuDel español
bẽtetediDel español
bikojẽDel español
binisiDel español
biruelaDel español
biyetejaDel español
biyeterabaDel español
boje'moDel español
bolsa'moDel español
bolso (sal)Del español
botajaDel español
boteaDel español
boteajuDel español
brasojẽDel español
buDel español
burruDel español
burrujuDel español
busalipuDel español
busumoDel español
butakajẽDel español
butoliDel español
butuniteDel español
buutoliDel español
buyaDel español
chãklaDel español
chaparral'juDel español
chaparra'juDel español
chaparro (sal)Del español
chenisoĩfwãDel español
chicharra bexuDel español
chĩchiDel español
chiteDel español
chokasoniDel español
chokolateteDel español
choloaDel español
chuakoDel español
chumoo chakoDel español
chupuiDel español
de (sal)Del español
depoyoDel español
desodorãtekweDel español
diademapuDel español
diaraDel español
dieDel español
disiẽbreDel español
domĩgoDel español
dominikokweDel español
doseDel español
dosemegaDel español
duba chichajẽ jiñuDel español
duua deaDel español
ekalerayaDel español
ekinajeDel español
enero (sal)Del español
fanadaDel español
fanelakweDel español
febrero (sal)Del español
fecha (sal)Del español
fiachaDel español
fitaDel español
foto sajojoaDel español
frakoDel español
ganajaDel español
garrajonijuDel español
gaseosoitoDel español
gasolinaitoDel español
gẽdarme jominaDel español
gisabaDel español
giterroju'Del español
gobernadorojoDel español
golondrina (sal)Del español
gõsalito turupialDel español
gu'ana fitaDel español
gwaduaDel español
gwagwaDel español
gwaiga kãbuleDel español
gwaigojo kãbureDel español
gwakamaiDel español
gwalebitoDel español
gwale­bitoDel español
gwayukuDel español
gweiDel español
gwenoDel español
ĩdioDel español
ikolaDel español
ilisiaDel español
impresora (sal)Del español
ĩternaoDel español
jarabaitoDel español
jerĩgakwaDel español
jirruDel español
jojoloDel español
jũã payuDel español
julioDel español
junioDel español
jutisiaDel español
kãbia'gajaDel español
kachapameDel español
kachikamoDel español
kachikamo nũguyuDel español
kãdateDel español
kãdelia fitaDel español
kãdeloDel español
kadenayaDel español
kafeDel español
kafucheDel español
kajaDel español
kakaoDel español
kakaxajaDel español
kakomoDel español
kalderoDel español
kalederoDel español
kalkuladoraDel español
kaltõDel español
kamaDel español
kamadaxẽDel español
kamisakweDel español
kanatujuDel español
kanekomoDel español
kanela nõgu ĩxeDel español
karatiDel español
karetaDel español
kargaDel español
karga sajo'bajaDel español
karretateDel español
karrisoDel español
karroDel español
kartuchokweDel español
kasepaDel español
kasoniDel español
katigajaDel español
katigoDel español
katoDel español
katoseDel español
kesuDel español
kijadayaDel español
kochõDel español
kõgriyuDel español
kokoDel español
kokoñuDel español
koladorokweDel español
koloreteteDel español
komaleDel español
komoDel español
komunidajaDel español
koniokweDel español
kopajẽDel español
korasoniDel español
korokoraDel español
korredorokwaDel español
korrẽxẽDel español
kõserbaDel español
kosinaDel español
kosinaeDel español
kotisaaDel español
kotiyaideDel español
koto ĩxoDel español
koyalaDel español
kuatro nari yakwiDel español
kuchaDel español
kulatabaDel español
kulãtropoDel español
kulusu'yuDel español
kumaliñuDel español
kunaDel español
kwadernojaDel español
kwadradoDel español
kwelataDel español
kweleta periodikoDel español
kwerrẽxẽDel español
lãparaDel español
lapijeDel español
lasajaa'Del español
lasopuDel español
lata (sal)Del español
latabaDel español
latamoDel español
lechitoDel español
lẽtejaDel español
librojaDel español
lĩternamoDel español
litoDel español
litro (sal)Del español
loloDel español
lomo (sal)Del español
maaso'dajaDel español
mãchaDel español
mãgojuDel español
mãgoyuDel español
maka'loDel español
manakaDel español
mapanare (sal)Del español
mapurito (sal)Del español
masato (sal)Del español
masoDel español
mãsoDel español
mãtaideDel español
matiyoDel español
mayayaDel español
mayoDel español
mecherateDel español
mediajẽDel español
mesaideDel español
meseeaDel español
metodo jõdagaDel español
metolojuDel español
metrojẽDel español
mokiteroDel español
molino (sal)Del español
monedateDel español
monobeDel español
moracheDel español
moraoDel español
morichadaDel español
moto (sal)Del español
motoreDel español
muñekajẽDel español
muñekopediDel español
nabajajẽDel español
nailo'aDel español
neberaDel español
ni (sal)Del español
nobiẽbreDel español
nochi moradoDel español
nochi morañuDel español
nũgu kãdelayoDel español
ocho (sal)Del español
õdeDel español
õdi chicha jiñuDel español
oleganoDel español
oloteDel español
orajẽDel español
orketaDel español
õseteDel español
otiaDel español
otubreDel español
oyaDel español
oyoDel español
pa'leDel español
pakaDel español
palaideDel español
palajẽDel español
palataDel español
paludimo ĩxanãdiDel español
panelaideDel español
panijuDel español
pañeletaDel español
papagayoDel español
pargatejaDel español
pasota (sal)Del español
pãtalonetaDel español
patiyaDel español
patiyateDel español
patunaDel español
paxuteDel español
payalaDel español
peinideDel español
perikojeDel español
pilateDel español
pionioDel español
plãchaDel español
platõDel español
platojaeDel español
plomoteDel español
põchoideDel español
posada (sal)Del español
posĩxẽDel español
posĩxeDel español
potemoDel español
potrero (sal)Del español
prĩgamosaDel español
profesoreDel español
puĩteDel español
pumarroso nũgujuDel español
rabugaiDel español
radio (sal)Del español
raiDel español
raiseroDel español
ramo (sal)Del español
rana (sal)Del español
rasiõDel español
ratoniDel español
ratoni kuriDel español
rẽdajojẽDel español
rẽĩxẽDel español
rẽkote chĩxaDel español
rẽkote ĩxaDel español
relóDel español
repunajẽDel español
retiraxianaDel español
riñoniteDel español
ruanaideDel español
Del español
sabilajẽDel español
sakukweDel español
samurita duajeDel español
samurobexuDel español
sapatojaDel español
sapo (sal)Del español
sarãdaDel español
sasiteDel español
sãtaDel español
sãta malía oxoxoDel español
seboyajaDel español
sedruDel español
seedaDel español
seiDel español
semana (sal)Del español
semana sãtaDel español
semẽtelioDel español
sepiyoteDel español
seroDel español
serrobeDel español
sesoju chiyuna ĩxadiDel español
setiẽbreDel español
sĩdeDel español
siete (sal)Del español
siklaDel español
sĩkoDel español
silãtroDel español
sĩtajẽDel español
siyetaitaDel español
sopaijuDel español
sopaixuDel español
sotenixẽDel español
tablerodeDel español
tajada (sal)Del español
talegateDel español
talichiDel español
tãsaxẽDel español
tenasajẽDel español
teniãteDel español
terraplẽDel español
tesaniaDel español
tĩda bẽdeDel español
tiẽdaDel español
tiẽpo kweletaDel español
tĩjãlakwaDel español
tomate (sal)Del español
toniteDel español
topocho (sal)Del español
torniyadoreDel español
torõjoyuDel español
trõpoDel español
tukoDel español
tulateDel español
tunajẽDel español
turupialDel español
yagrumoDel español
yagwasoDel español
yakwatajẽDel español
yanoDel español
yãtẽDel español
ẽtregachaDel español