Diccionario salia huo-español. Instituto Caro y Cuervo.
sejaxada
  1. sejaxada   [sehaxada] s. leche cuajada
    • Kesu kelejo sejaxada jiñu - Leche cuajada para hacer queso. (Ismael Joropa Catimay)