Diccionario salia huo-español. Instituto Caro y Cuervo.
akadali
  1. akadali   [akadali] s. gaviota real
    • Yojo akaladi oxe muna jiãsa - La gaviota real vuela por encima del agua. (Belarmino Pónare Gucarapare)
    Campo semántico "gaviota": akadali, kãkoe, melitiki