Diccionario español-salia huo. Instituto Caro y Cuervo.
espuma
  1. espuma   s. f. jeñũjã   [heɲũhã] var. d. jeñõjã, jenũã, jeñujwã.
    • La cerveza tiene bastante espuma - Servesa gwĩdi jeñũjã. (Cristina Darapo)
  2. espuma   s. jeñojã   [heɲõhã] var. d. jeñũjã, jenũã, jeñujwã.
    • Ejemplo pendiente.
  3. espuma del caño   s. f. oxe jeñũjã   [oxe heɲũhã] var. d. jeñũjã, jẽnũã, jeñujwãe.
    • La espuma del caño está sucia - Oxe jeñũjã ñĩjia. (Cristina Darapo)