Diccionario salia huo-español. Instituto Caro y Cuervo.
fãdaga
  1. fãdaga   [ɸãdaga] v. (yo) acepto var. d. fwãdaga.
    • Ejemplo pendiente.
    Sinónimos: cheedaga
    Campo semántico "aceptar": fãdaga
  2. fãdagadi   [ɸãdagadi] v. (yo) no acepto var. d. fwãdagadi.
    • Ejemplo pendiente.