Diccionario salia huo-español. Instituto Caro y Cuervo.
gwajanaxa
  1. gwajanaxa   [gʷahanaxa] v. le apartan
    • Gwajanaxa - Le apartan.
    Campo semántico "apartar": bejaginaadi, gwajanaxa