Diccionario salia huo-español. Instituto Caro y Cuervo.
omajẽ tukituki ajã
  1. omajẽ tukituki ajã   [omahẽ tukituki ahã] v. latir
    • Ejemplo pendiente.